obična kava…

Zbunjujuća terminologija! Današnji konobari i bariste primaju svakakve narudžbe. Često nije jasno na što ljudi misle kada naruče svoj napitak. Terminologija za kavu koja se naručuje u kafićima je naravno u svakoj zemlji različita pa se tako i kod nas stvorio poseban jezik u kafićima. Ipak ostaju situacije koje su dosta zbunjujuće, a često i …

obična kava… Read More »